Pliki cookie | Drukuj |  Email

Mechanizm gromadzenia informacji Cookies 

Niniejsza polityka prywatno┼Ťci okre┼Ťla zasady przechowywania i dost─Öpu do informacji na urz─ůdzeniach U┼╝ytkownika za pomoc─ů plików Cookies, s┼éu┼╝─ůcych realizacji us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů ┼╝─ůdanych przez U┼╝ytkownika, przez Tefim Sp. z o.o., z siedzib─ů w Warszawie (00-019),  ul. Z┼éota 11/2.
Definicje

 • Administrator - oznacza firm─Ö: Tefim Sp. z o.o., w Warszawie (00-019),  ul. Z┼éota 11/2, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydzia┼é Gospodarczy pod numerem KRS: 0000181396, NIP: 526-021-36-52, Regon: 012562740, która ┼Ťwiadczy us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů oraz przechowuje i uzyskuje dost─Öp do informacji w urz─ůdzeniach U┼╝ytkownika.
 • Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególno┼Ťci niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz─ůdzeniach za po┼Ťrednictwem których U┼╝ytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem us┼éug droga elektroniczn─ů przez Administratora za po┼Ťrednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewn─Ötrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za po┼Ťrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Serwis - oznacza stron─Ö internetow─ů lub aplikacj─Ö, pod któr─ů Administrator prowadzi serwis internetowy, dzia┼éaj─ůcy w domenie tefim.com.pl.
 • Urz─ůdzenie - oznacza elektroniczne urz─ůdzenie za po┼Ťrednictwem, którego U┼╝ytkownik uzyskuje dost─Öp do Serwisu.
 • U┼╝ytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog─ů by─ç ┼Ťwiadczone us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů lub z którym zawarta mo┼╝e by─ç Umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 • Stosowane przez Administratora Cookies s─ů bezpieczne dla Urz─ůdzenia U┼╝ytkownika. W szczególno┼Ťci t─ů drog─ů nie jest mo┼╝liwe przedostanie si─Ö do Urz─ůdze┼ä U┼╝ytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z┼éo┼Ťliwego. Pliki te pozwalaj─ů zidentyfikowa─ç oprogramowanie wykorzystywane przez U┼╝ytkownika i dostosowa─ç Serwis indywidualnie ka┼╝demu U┼╝ytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj─ů nazw─Ö domeny z której pochodz─ů, czas przechowywania ich na Urz─ůdzeniu oraz przypisan─ů warto┼Ť─ç.
 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: s─ů przechowywane na Urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika i pozostaj─ů tam do momentu zako┼äczenia sesji danej przegl─ůdarki. Zapisane informacje s─ů wówczas trwale usuwane z pami─Öci Urz─ůdzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani ┼╝adnych informacji poufnych z Urz─ůdzenia U┼╝ytkownika.
  • Cookies trwa┼ée: s─ů przechowywane na Urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika i pozostaj─ů tam do momentu ich skasowania. Zako┼äczenie sesji danej przegl─ůdarki lub wy┼é─ůczenie Urz─ůdzenia nie powoduje ich usuni─Öcia z Urz─ůdzenia U┼╝ytkownika. Mechanizm cookies trwa┼éych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani ┼╝adnych informacji poufnych z Urz─ůdzenia U┼╝ytkownika.
 • U┼╝ytkownik ma mo┼╝liwo┼Ť─ç ograniczenia lub wy┼é─ůczenia dost─Öpu plików cookies do swojego Urz─ůdzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu b─Ödzie mo┼╝liwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj─ů plików cookies. System automatycznie poinformuje u┼╝ytkownika o ograniczeniach.

Cele w jakich wykorzystywane s─ů Cookies

 • Administrator wykorzystuje Cookies W┼éasne sesyjne celem zliczania ogl─ůdalno┼Ťci poszczególnych stron serwisu.
 • Administrator wykorzystuje Cookies W┼éasne trwa┼ée celem weryfikacji, czy informacja o stosowaniu plików cookie powinna pokazywa─ç u┼╝ytkownikom serwisu.
 • Administrator nie wykorzystuje Cookies Zewn─Ötrznych

IV. Mo┼╝liwo┼Ťci okre┼Ťlenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dost─Öpu przez Cookies

  • U┼╝ytkownik mo┼╝e samodzielnie i w ka┼╝dym czasie zmieni─ç ustawienia dotycz─ůce plików Cookies, okre┼Ťlaj─ůc warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost─Öpu przez pliki Cookies do Urz─ůdzenia U┼╝ytkownika. Zmiany ustawie┼ä, o których mowa w zdaniu poprzednim, U┼╝ytkownik mo┼╝e dokona─ç za pomoc─ů ustawie┼ä przegl─ůdarki internetowej lub za pomoc─ů konfiguracji us┼éugi. Ustawienia te mog─ů zosta─ç zmienione w szczególno┼Ťci w taki sposób, aby blokowa─ç automatyczn─ů obs┼éug─Ö plików cookies w ustawieniach przegl─ůdarki internetowej b─ůd┼║ informowa─ç o ich ka┼╝dorazowym zamieszczeniu Cookies na urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika. Szczegó┼éowe informacje o mo┼╝liwo┼Ťci i sposobach obs┼éugi plików cookies dost─Öpne s─ů w ustawieniach oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej).
  • U┼╝ytkownik mo┼╝e w ka┼╝dej chwili usun─ů─ç pliki Cookies korzystaj─ůc z dost─Öpnych funkcji w przegl─ůdarce internetowej, której u┼╝ywa.
  • Ograniczenie stosowania plików Cookies, mo┼╝e wp┼éyn─ů─ç na niektóre funkcjonalno┼Ťci dost─Öpne na stronie internetowej Serwisu, na przyk┼éad uniemo┼╝liwi zalogowanie.
 
X Nie pokazuj wiŕcej

TA STRONA U»YWA PLIKËW COOKIE Kliknij tutaj, aby dowiedzieŠ siŕ wiŕcej o celu ich u┐ywania w Twojej przegladarce.